Tietoja

Valtakunta on sosiaalinen verkosto, joka on tarkoitettu Suomessa eläville ihmisille, jotka tahtovat elää todeksi Jumalan valtakuntaa tässä ja nyt. Verkoston tarkoitus on, että löydämme ja opimme tuntemaan toisiamme, jotta voisimme tehdä työtä yhdessä.

Näin uskomme

 • Uskomme Nikean ja apostolisen uskontunnustuksen mukaan.
 • Uskomme Jeesus Nasaretilaisen Herraksi, Jumalan valtakunnan kuninkaaksi. Tunnustamme Hänet myös henkilökohtaisesti herraksemme ja kuninkaaksemme, ja siis itsemme Hänen alamaisikseen.
 • Uskomme, että Jumalan valtakunta on todellisuutta tässä ja nyt. Sen määrittelevät viime kädessä ihmiset, jotka ovat kuuliaisia sen Kuninkaalle heissä asuvan Pyhän Hengen vaikutuksesta.
 • Uskomme Pyhän Raamatun ainoaksi luotettavaksi Jumalan ilmoitukseksi itsestään. Tunnustamme myös, että oma ymmärryksemme Raamatusta on vajavaista.
 • Uskomme, että Jeesus tulee fyysisesti takaisin ja viimeisellä tuomiolla Jeesus tuomitsee kaikki ihmiset tekojensa mukaan ja saamme syntimme anteeksi yksin Jeesuksen ristillä antaman uhrin vuoksi.
 • Tunnustamme valtakunnan evankeliumin, joka on sama kaikille kansoille, ja joka tulee julistaa kaikkeen maailmaan: että kaikkien ihmisten tulee tunnustaa Jeesus kuninkaaksi, tulla kastetuksi Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa sekä vastaanottaa Pyhä Henki ja elää Hänen johdatuksessaan, minkä  seurauksena elämme uutta elämää Kristuksessa.
 • Uskomme kaikkien kastettujen ja Pyhän Hengen johdossa elävien yhteyteen Kristuksessa. Tämä on pyhä, yhteinen seurakunta.
 • Uskomme, että Jeesus on kutsunut ja asettanut joitakin ihmisiä palvelemaan seurakuntaansa erityisissä seurakuntaviroissa. Näitä ovat apostolin, profeetan, evankelistan, paimenen ja opettajan virka.
 • Uskomme, että nykyajan apostolien ensisijainen päämäärä on tuoda Jumalan valtakuntaa esiin johtamalla meitä kuuliaisuuteen käytännön toiminnassa, profeettojen tuomalla esiin ja syventämällä Jumalan todellisuutta ja Hänen hengellistä tuntemustaan, evankelistojen kasvattaa seurakuntaa määrällisesti, paimenten huolehtia seurakunnan paikallisista yhteisöistä ja opettajien uskovien tiedollinen kasvattaminen ja terveen opin puolustaminen. Käytännössä rajat ja tehtävänannot ovat kuitenkin epämääräisempiä.
 • Uskomme, että Pyhä Henki puhuu monin tavoin. Hän ei kuitenkaan puhu Itsensä kanssa ristiin. Koska Raamattu on luotettavin Jumalan ilmoitus, on kaikkea muuta Hänen ilmoituksekseen uskottua arvioitava ennen kaikkea Raamattua vasten.
 • Uskomme kristityn vapauteen kuuliaisuudessa. Kun Pyhä Henki elää meissä, on kaikki sallittua, ellei Pyhä Henki erikseen muuta ilmoista.

Verkoston arvot ja päämäärät

 • Tahdomme olla kuuliaisia Herralle ja rakentaa Hänen valtakuntaansa eri tavoin, omassa elämässämme ja ympäristössämme, siten kuin Hän meitä johtaa.
 • Tahdomme etsiä Herraa ja Hänen Itse ilmoittamaansa tahtoaan kaikilla elämämme alueilla.
 • Sitoudumme kristittyjen keskinäiseen veljelliseen rakkauteen ja kunioitukseen ylitse kaikkien rajojen.
 • Pyrimme yhteisöllisyyteen ja keskinäiseen kohtaamiseen myös elävässä elämässä.
 • Pyrimme rakentamaan Jumalan valtakuntaa yhdessä.

Liity jäseneksi

Verkosto on suunnattu yleisölle, joka joka ajattelee ja uskoo ylläolevien arvojen ja uskon mukaisesti. Toivotamme tervetulleeksi jokaisen, joka tunnistaa niistä itsensä.

Jotta verkosto palvelisi tarkoitustaan, se ei voi olla avoin kaikille. Emme tietenkään tunne teitä kaikkia. Niinpä haettaessa verkoston jäsenyyttä pyydämme kirjoittamaan jonkinlaisen kuvauksen siitä, miksi juuri sinun pitäisi olla osa yhteisöämme. Voit myös nimetä ihmisiä, esimerkiksi verkoston jäseniä, jotka voivat suositella teitä.

Kun olet täyttänyt lomakkeen, saat sähköpostiisi pyynnön aktivoida tilisi. Sen tarkoitus on varmistaa, että antamasi sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein. Aktivoituasi tilisi ylläpito pyrkii käymään hakemukset läpi jo muutaman päivän sisällä, minkä jälkeen saat ilmoituksen hyväksynnästä sähköpostiisi. Kuvauksesi jää muiden verkoston jäsenten luettavaksi, mutta voit muuttaa sitä myöhemmin. Saatamme myös pyytää lisätietoja sähköpostitse.

Linkki hakusivulle.

Siirry työkalupalkkiin